Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 1. Serwis www.apteka-natura.eu jest własnością firmy
  Pierwsza Apteka "Zdrowit" Spółka z o.o. Spółka Jawna, ul Diamentowa 3,  41-943 Piekary Śląskie *Apteka stacjonarna: Apteka Zdrowit Łódź Al. Wyszyńskiego 99 94-050
  tel. kom. +48 667 661 756, e-mail kontakt@apteka-natura.pl
  Regon: 100335789, NIP: 947-194-22-49, KRS: 0000274498
  Mbank 37 1140 1078 0000 2987 4400 1005 posiadającą zezwolenie na prowadzenie apteki, numer zezwolenia FŁ-1052/A/2014 wydane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi wraz z późniejszym aneksem wydanym przez WIF w Łodzi nr zezwolenia FŁ-I8520.185.2017 z dnia 05.07.2017.
  W dalszej części Regulaminu właściciel serwisu określany jest jako Apteka.
 2. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie www.apteka-natura.pl jest prawo polskie i unijne, w tym w szczególności:
  • Ustawa o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204)
  • Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 )
 3. Każda osoba dokonująca za pośrednictwem Sklepu, zakupu prezentowanych towarów (zwana dalej: Klientem) zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Z chwilą dokonywania zakupu w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Aptece lub podmiotom, z którymi Apteka zawarła stosowne umowy.
 5. Wszystkie ceny towarów podawane na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.
 6. Opisy towarów umieszczonych w Sklepie są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów.
 7. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu należy do priorytetów Apteki. Apteka dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji zawieranych drogą elektroniczną, tj. między innymi szyfrowanie SSL. Jednakże Apteka informuje Klienta, że zawieranie transakcji drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem obejmującym w szczególności możliwość zaatakowania systemu komputerowego przez szkodliwe oprogramowanie (tzw. wirusy, robaki internetowe itp.), możliwość bycia narażonym na próby łamania haseł (tzw. cracking, phishing) i dokonywania dalszych nieautoryzowanych operacji lub kradzieży danych osobowych. Klient ma świadomość istnienia tego zagrożenia i akceptuje ryzyko jego występowania.
 8. Opisy produktów mogą posiadać formę skróconego opisu. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 9. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych produktów.

  ZAWARCIE UMOWY

 10. Treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej konkretnego produktu, tylko zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny określone w Sklepie obowiązują tylko przy zakupie za pośrednictwem Sklepu (przez Internet).
 11. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 12. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Klient musi wejść na stronę internetową apteka-natura.pl i wypełnić formularz zamówienia wybranego produktu. Przez złożenie zamówienia Klienta składa Aptece ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami prezentowanymi na witrynie Sklepu.
 13. Do składania zamówień wymagane jest podanie przez Klienta podczas składania zamówienia prawidłowych i aktualnych danych.
 14. Oferta wiąże Klienta przez 7 dni od jej złożenia. Jeżeli Apteka nie wyśle w tym terminie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia, to oferta wygasa. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Apteki o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Utrwalenie i zabezpieczenie Klientowi treści zawartej umowy odbywa się poprzez jej przechowywanie przez Aptekę oraz przesłanie Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej treści zamówienia..

  DOSTAWA

 15. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych adresowych dostawy lub nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru, Apteka ma prawo obciążyć Klienta kosztami transportu.
 16. W każdym przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia oferty przez Klienta. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi na stronie internetowej Sklepu, po wypełnieniu formularza zamówienia, w którym Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności.
 17. Klient może zapłacić cenę:
  1. Szybkim przelewem lub kartą kredytową za pomocą usługi DotPay
  2. Gotówką za pobraniem dostawa towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
  3. Przelewem bankowym
 18. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 19. Przygotowaniem zakupionych produktów do wysyłki zajmuje się wyłącznie personel farmaceutyczny.
 20. Zamówione produkty, w przypadku których ustalona została płatność gotówką przy odbiorze, przesyłane są pod wskazany przez Klienta adres przesyłką pobraniową za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
 21. Zamówienia opłacone za pomocą płatności elektronicznych są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej wg wyboru Klienta dokonanego w formularzu zamówienia.
 22. Dostawa produktów trwa od 1 do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 23. Realizacja zamówień złożonych w dni od poniedziałku do piątku po godzinie 16-tej, w soboty, niedziele i święta rozpocznie się następnego dnia roboczego.
 24. Informacja o kosztach dostawy znajduje się w zakładce koszty wysyłki na stronie Sklepu. Klient nie ponosi kosztów wysyłki w przypadku złożenia zamówienia na kwotę ponad 300 zł. Powyższe zwolnienie nie dotyczy wysyłki za pobraniem oraz wysyłki za granicę.
 25. Zamówienie towaru przez kupującego jest równoznaczne z udzieleniem sprzedającemu upoważnienia na zawarcie w jego imieniu z Pocztą Polską umowy na przesłanie za jej pośrednictwem zamówionego towaru.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 26. Klientowi konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z punktami poniżej.
 27. Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi, chyba że są one zwracanego z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Art. 96 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Farmaceutyczne).
 28. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia.

  REKLAMACJE

 29. Wszystkie produkty w ofercie Apteki są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 30. Apteka ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 dni.
 31. Zamówiony produkt wraz z opisem reklamacji należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres Apteki.
 32. Klient, nie będący konsumentem, realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
 33. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki. W takim przypadku, należy sporządzić w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokół szkody oraz powiadomić niezwłocznie o zdarzeniu Aptekę, przesyłając wiadomość na adres mailowy kontakt@apteka-natura.pl

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 34. Właścicielem Sklepu i administratorem danych osobowych jest Apteka. Korespondencję związaną z wykorzystywaniem danych osobowych w funkcjonowaniu Sklepu należy kierować na adres: Apteka Natura, Aleja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 99, 94-050 Łódź
 35. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych niezbędnych do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży, zaś Apteka zobowiązuje się do ich ochrony. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem serwisu Sklepu, Apteka może przetwarzać tylko te spośród danych Klienta, które są:
  1. Niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi
  2. Niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi przez Klienta
  3. Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy
 36. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 37. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

  ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 38. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Apteki.
 39. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Apteką a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 40. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 41. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 42. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 43. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Aptekę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 44. Zmiana niniejszego Regulaminu polega na udostępnieniu na stronie internetowej Sklepu jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje począwszy od 10. dnia po dniu udostępnienia nowego regulaminu, chyba że nowy regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Apteka zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w serwisie Sklepu przez okres miesiąca od dnia udostępnienia nowego regulaminu. Klientów zarejestrowanych Apteka powiadomi o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 45. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu. Aktualna wersja Regulaminu może również zostać dostarczona nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 46. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 47. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 43.
Strona korzysta z plików cookies z uwagi na realizację usług jak najlepszej jakości. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel